Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία (Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ἀναστάσεως, Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, Ἀναστάσιμος Ὄρθρος, Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία) ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τίς 8:30 μ.μ. ἕως τίς 01:30 π.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 28-5-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 – 5 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 23 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα…8:30 μ.μ. - 01:30 π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία...5:30 μ.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25 – 5

(ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 – 5

(Γ΄ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑΝ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
ἁγίαν Παρασκευήν…6:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 – 5

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 28 - 5 

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 21-5-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 – 5 

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 16 – 5 

(ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18 – 5 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 – 5

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 21 – 5

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΘΕΟΣΠΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ.

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…6:30 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Τρίτη ἕως Πέμπτη πρωΐ 

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 14-5-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 – 5

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ, ΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς…6:15 μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ 9 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑÏΟΥ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...5:30 μ.μ.

Ἱερά Παράκλησις εἰς τούς ἁγίους 
Χριστοφόρον καί Νικόλαον...6:30 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
10 – 5

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία...6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 11 – 5

(ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΛΑΥΩΝ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...5:30 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τούς ἁγίους 
Κύριλλον καί Μεθόδιον….6:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 – 5

(ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...5:30 μ.μ. 

ερά Παράκλησις εἰς τήν 
ἁγίαν Παρασκευήν…6:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 – 5

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία...6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 14 - 5

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπολεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:30 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…6:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα μέ Σάββατο 
9:30 - 11:30 π.μ.

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 7-5-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 – 5

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 2 – 5

(ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 – 5

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 4 – 5

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 – 5

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 – 5

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ) 

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 7 - 5

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…6:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 30-4-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 – 4

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ 
ΟΣΙΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον 
τήν Χρυσαφίτισσαν…5 μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ 25 – 4

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 - 4 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 27 – 4

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 – 4

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 – 4

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 30 - 4

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ.

Ἑσπερινός...5:30 μ.μ. 

Μικρός Ἁγιασμός…6 μ.μ.

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…6:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23-4-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 17 – 4

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 18 – 4 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ)

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός...6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 19 – 4

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 20 – 4 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 21 – 4

(ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός...6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22 – 4

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία Ἀναστάσιμος Ὄρθρος Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 
Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ 
Η' ΤΟΥ ΘΩΜΑ 23 - 4

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ)

Ὀρθρος - Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου 
Παπασταύρου…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»...6:30 μ.μ.

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)