Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στίς 5:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 4:30 μ.μ. 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τήν Παιδίατρο κ. Εὐφροσύνη Πατσούρου-Στριμπάκου μέ θέμα "Στάδια ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καί πότε πρέπει νά ἀνησυχοῦμε".

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ      

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 26-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 – 2

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 21 – 1

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος...7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 – 2

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ἱερόν Εὐχέλαιον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 23 – 2 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν 
Τίμιον Πρόδρομον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – 2

(Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Νεκρώσιμον Τρισάγιον…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 2 

(ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΚΑΙ ΡΗΓΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Νεκρώσιμον Τρισάγιον...9 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 26 – 2 

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως…5 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
ἀπό τίς 9:30 π.μ. ἕως τίς 11:30 π.μ.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 19-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 –2 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 14 – 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 - 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 16 – 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 – 2

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ)

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Μνημόσυνο Κεκοιμημένων…5:30 μ.μ. 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 18 – 2

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Μνημόσυνο Κεκοιμημένων…9 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 19 – 2

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινώς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες 

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ ἀπό τίς 9 μ.μ. ἕως τίς 00:30 π.μ.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τήν Λογοτέχνη κ. Εἰρήνη Γιαλούση-Καμαράτου μέ θέμα "Σχέσεις νοημοσύνης, συναισθηματικῆς νοημοσύνης καί πονηριᾶς".

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 – 2 

(TΩΝ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς…6:15 μ.μ.                              
ΤΡΙΤΗ 7 – 2 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 – 2

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 9 – 2 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ…9 μ.μ. - 00:30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – 1

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 – 2 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 12 – 2

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες  

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)