Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου 2017 στίς 5:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 4:30 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς, Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος 
εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου 
εἰς τόν 3ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου...5 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Πανηγυρικός Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
μετά Θείου Κηρύγματος...7 π.μ. 

Μεθέορτος Ἑσπερινός τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου...5  μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν 
Ὅσιον Ἀντώνιον τόν Μεγάλο...5:45 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 22-1-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 – 1

(ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΥ)

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Μέγας Πνηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καί Καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου εἰς τόν 3ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…5 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 17 – 1

(ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν Ὅσιον Ἀντώνιον τόν Μεγάλο...5 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 – 1

(ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Ἀθανάσιον τόν Μεγάλο...5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 19 – 1

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΟΣΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 
Ἱερόν Εὐχέλαιον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 – 1 

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 
Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 1 

(ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία...6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 22 – 1 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Τετάρτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

π. Ἄγγελος 

Πέμπτη ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. ἕως 11:30 π.μ.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τήν Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2017, Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά - τῶν Δέκα Λεπρῶν, κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Nαό μας, σύν Θεῶ, θά ψάλῃ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ θεολόγος - συγγραφέας κ. Mανώλης Mελινός, Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ θέμα : «Δέκα ἀπ'ἔξω λεπροί, οἱ ἐννέα κι ἀπό μέσα»!

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 10 Ἰανουαρίου 2016, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τήν Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο κ. Πόπη Κόλλια μέ θέμα "Ἡ ἀπώλεια μέσα ἀπό τό θάνατο πῶς μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθεῖ";

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 15-1-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 – 1

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 10 – 1

(TOY EN ΑΓΙOΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 – 1

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 12 – 1

Ὄρθρος...7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 – 1

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 – 1

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ 15 – 1

(ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες 

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017
Ἀγαπητοί ἐν βαπτισθέντι Χριστῶ ἀδελφοί,

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού λάβαμε τό ἕνα καί μοναδικό Βάπτισμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί πιστεύουμε Ὀρθόδοξα, εἴμαστε πλήρη μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δηλ. τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχει Κεφαλή τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος λάβαμε τήν Σφραγίδα τῆς Δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μέ τήν Θεία Μετάληψη τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε μέλη τοῦ Σώματός Του, τηρῶντας ἀσφαλῶς τόν Θεῖο Νόμο Του.

Ὡς μέλη, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποκλειστικῶς καί μόνο εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μόνο στήν ὁποία ἑνωνόμαστε μέ τόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό, καί μόνο μέσα στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά σωθεῖ, ἀποκηρύττουμε καί ἀπορρίπτουμε τήν αἵρεση, πού ἀνευφύη μέσα στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὑπάρχει ἔγκυρο βάπτισμα (θεωρία τῆς "βαπτισματικῆς θεολογίας") καί ἑπομένως σωτήρια καί ἐνεργοῦσα Χάρις καί ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλ. στούς πάσης φύσεως αἱρετικούς (παπικούς, προτεστάντες καί μονοφυσίτες).

Καλή κάθαρση, φώτιση καί θέωση!

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017 
"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)